Tổng số: 57
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/HD-UBND 08/11/2018 Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2018. Phát động phong trào thi đua năm 2019
Lượt xem: 6
Tải về 1
27/TB-HĐND 07/11/2018 Thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ mười một HĐND huyện khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 1
Tải về 0
684/UBND-PCT 06/11/2018 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng chính phủ
Lượt xem: 1
Tải về 0
04/CĐ-UBND 16/08/2018 Công điện của UBND huyện NAm Trực về việc triển khai các biện pháp ứng phó bão số 4 năm 2018
Lượt xem: 0
Tải về 0
80/KH-UBND 13/08/2018 Kế hoạch của UBND tỉnh Nam Định về việc thực hiện dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người giai đoạn 2018-2020
Lượt xem: 0
Tải về 0
575/UBND-VP5 13/08/2018 Công văn của UBND tỉnh Nam Định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở người có công đối với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng chính phủ
Lượt xem: 0
Tải về 0
01/ ĐA-UBND 08/08/2018 Đề án của UBND huyện Nam Trực về việc sáp nhập các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện NAm Trực
Lượt xem: 0
Tải về 0
455/UBND-PNN&PTNT 03/08/2018 Công văn của UBND huyện về việc xây dựng thực hiện kê hoạch số 44/KH--UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Nam Định
Lượt xem: 0
Tải về 0
456/UBND-PNN&PTNT 03/08/2018 Công văn của UBND huyện về việc tập trung chỉ đạo, nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2018
Lượt xem: 0
Tải về 0
838/SXD-CCGĐXD 23/07/2018 Công văn của Sở xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng trong quá trình thi công và quản lý, khai thác sử dụng công trình xây dựng
Lượt xem: 1
Tải về 0
123456

Cơ quan chủ quản: Xã Nam Thắng - Nam Trực
Địa chỉ: xã Nam Thắng - huyện Nam Trực- tỉnh Nam Định
Email: xanamthang.ntc@namdinh.gov.vn